CRC-PC Smart Doskalibrator

Artikelnr. 5130-30255


  • Anslut doskalibratorn till nätverket och få resultatet till valfri dator i nätverket
  • Interface till användare av Nuclear Medicine Management Systems. Ingen separat utläsning krävs.
  • Ethernet 
  • Automatiserad QC med konstans- och linearitetskontroll
  • Uppgradering av mjukvaran via Ethernet
  • Inbyggd databas för att lagra QC, Moly och användarlogg
  • Strömförsöjning via Ethernet eller via USB-porten
  • Användarbestämda gränsvärden för snabbare responstider

Den nya och patentsökta CRC - PC Smart Doskalibratorn från Capintec är en jonkammarbaserad doskalibrator med webbaserat användargränssnitt och nätverksanslutning. PC Smart ger ett direkt interface till Nuclear Medicine Management Systems med möjlighet att till fjärrutläsning .

Doskalibratorn finns med två olika kammartryck
HL (12 ATM) ger bästa känslighet för lägre aktiviteter och mätområdet täcker många kliniska tillämpningar
RPh (5 ATM) med utökat mätområde för högre aktiviteter från dagens generatorer och cyklotroner

Andra praktiska funktioner är uppgradering via ethernet och plug-and-play för kammaren.

Artikelnummer per modell
- HL System (HotLab) med kablar och elektronik 5130-30255
- RPh System (RadioPharmacy)med kablar och elektronik 5130-30256
- HL (HotLab) bara jonkammare 55130-20253
- RPh (RadioPharmacy) bara jonkammare 5130-20254

Jonkammare: Tunnvägg, fylld med ultraren Argon
ElektrometerNoggrannhet och linjäritet: Bättre än ± 2%. Responstid: Inom 2 sek., 4 till 16 sek.för låga aktivitetr
Repeterbarhet: ± 1% inom 24 timmar, kalibratorn påslagen
QC och test: Möjlighet till diagnostiskts-, dagligt- och utökat test. 
Isotopdata: 30 användarisotoper. Över 80 inbyggda isotoper
Mätområde: Autoskalning
• HL (Hot-lab) 222 GBQ Tc-99m, 74 GBq F-18
• RPh (pharmacy) 2664 GBq Tc-99m,  740 GBq F-18
Data standardstrålkällor: Co-57, Co-60, Ba-133, Cs-137, Na-22 standardkällor
Molybdenum-99 analys: Metod: Canisters eller CAPMAC, Mätvärden: Mo-99 eluering, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 Ratio
PC Port Interface: Ethernet och kompatibilitet Nuclear Medicine Management Systems
PC strömförsörjning: 1~230V (50/60Hz) 3A max
Jonkammarens storlek: Höjd: 45.8cm, Diameter: 17.2cm, Vikt: 17.8kg
Innerdiameter och djup: 6.1cm (dia) x 25.4cm (djup)